ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

***

Số:  30 /TB-ĐTN

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12  năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

Lịch trình cụ thể thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên

năm học 2010 - 2011

 

Căn cứ hướng dẫn số 27-HD-ĐTN ngày 22/12/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, và dựa trên cơ sở thực tế của hoạt động Đoàn trường giai đoạn 2010 - 2012, Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến các Đoàn khoa/bộ môn về lịch trình cụ thể thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2010 – 2012 như sau:

1.      Về việc xây dựng chương trình Rèn luyện Đoàn viên tại cơ sở:

Căn cứ vào hướng dẫn của BCH Đoàn trường, các Đoàn cơ sở tiến hành xây dựng chương trình rèn luyện phù hợp với đặc thù của đơn vị. Khuyến khích các đơn vị thực hiện sổ nhật ký rèn luyện Đoàn viên để theo dõi, kiểm tra giám sát quá trình rèn luyện của Đoàn viên được chính xác, liên tục và hiệu quả.

Sau khi hoàn tất, gửi mẫu đăng ký rèn luyện Đoàn viên về địa chỉ email tieubandoanvu@gmail.com trước ngày 20/01/2011

2.      Về thời gian đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên:

-         Các khoa/bộ môn có phương án tổ chức triển khai chương trình RLĐV đến rộng rãi từng chi Đoàn, Đoàn viên và hoàn tất đăng ký trước ngày 22/01/2010.

-         Định kỳ kiểm tra, đánh giá và hoàn tất đánh giá kết quả rèn luyện trước ngày 01/05/2010.

3.      Về trách nhiệm thực hiện và kiểm tra giám sát:

-         Về phía Đoàn trường: tiểu ban Đoàn vụ phụ trách chính việc triển khai và đánh giá điểm rèn luyện của các khoa/bộ môn.

-         Về phía Đoàn khoa/bộ môn: Xây dựng chương trình RLĐV và thường xuyên thông tin với tiểu ban Tổ chức – Đoàn vụ về nội dung trên; phân công đồng chí trong BCH Đoàn khoa/bộ môn phụ trách công tác Rèn luyện Đoàn viên, đảm bảo chương trình đến được từng chi Đoàn.

-         Về phía chi Đoàn: triển khai chương trình đến từng Đoàn viên và chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá chất lượng Đoàn viên.

Trên đây là một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác Rèn luyện Đoàn viên, đề nghị các Đoàn khoa/bộ môn nghiêm chỉnh thực hiện.

 

                                                                                   TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                 PHÓ BÍ THƯ

                                                                                                           

                                                                                                      (đã ký)

 

                                                                                       Đoàn Trần Vĩnh Khánh

 

[Tải về]

Số lần xem trang : :4345
Nhập ngày : 04-01-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo và điều lệ chương trình (09-03-2016)

Thông báo số: 17-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

Thông báo số: 16-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THI "NLS- NGỌN LỬA SINH VIÊN" LẦN 2 NĂM 2015(08-04-2015)

Thông báo về việc triển khai thông tin mới trong Hội thao(02-04-2015)

Thông báo: Triển khai Cuộc thi “Tự hào trường tôi”(29-12-2011)

Hướng dẫn đăng ký và thi Olympic Mac Lênin (07-04-2011)

Thông báo về việc bình xét Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2011(10-03-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar (khóa 3)(08-03-2011)

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3-2011(07-01-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar(04-01-2011)

Hướng dẫn số 03/HD-ĐTN Về thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (25-12-2010)

Hướng dẫn phân tích chất lượng Đoàn viên, Chi Đoàn(25-12-2010)

Hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2010 - 2012(25-12-2010)

Thông báo về việc mượn sách, báo, đĩa tư liệu tại Văn phòng Đoàn trường(07-12-2010)

Hướng dẫn số 04/HD-DTN V/v Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10(27-09-2010)

Đề Thi Bí Thư Chi Đoàn Giỏi(27-09-2010)

KẾT QUẢ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2014(05-03-2012)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy bảy ba ba

Xem trả lời của bạn !