.

                STT               Mã               TÊN SÁCH               Số lượng               Ngày nhập                Ghi chú               1               XB02               Bài học từ biển               1                                               2               XB03               Bài thơ tình của lính               1                                               3               XC01               Các văn bản phát huy về giáo dục phòng chống AIDS - tệ nạn xã hội               1                                               4               XC02               Cẩm nang pháp luật về phòng chống HIV, ma túy mại dâm               5                                               5               XC03               Chẳng bao giờ trễ cả               1                                               6               XC04               Chìa khóa vàng tri thức: Sông núi và biển hồ               1                                               7               XC05               Chiếc Lexus và cây ôliu               1                                               8               XC06               Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Tập 2               1                                               9               XC20               Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Tập 3               1                                               10               XC21               Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Tập 4               1                                               11               XC07               Chúng ta là 1 gia đình               1                                               12               XC08               Chuyện đông chuyện tây tập 1               1                               Mất               13               XC09               Chuyện đông chuyện tây tập 2               1                                               14               XC10               Chuyện đông chuyện tây tập 3               1                                               15               XC11               Chuyện đông chuyện tây tập 4               1                                               16               XC12               Chuyện đông chuyện tây tập 5               1                               Mất               17               XC13               Chuyện đông chuyện tây tập 6               1                                               18               XC15               Cô gái có đôi mắt huyền               1                                               19               XC17               Có những nhà văn như thế               1                                               20               XC18               Công tác thông tin giáo dục tuyên truyền dân số KHHGĐ đối với giáo viên cơ sở               2                                               21               XC19               Cùng điểm tô cuộc sống               1                                               22               XD04               Dân số sức khỏe môi trường               1                                               23               XD01               Đứa con của loài cây               3                                               24               XD02               Đừng bỏ lỡ dịp may               1                                               25               XF01               F.S.B Những cuộc đối đầu nổi tiếng               1                                               26               XG01               Giấc mơ màu biển               1                                               27               XG04               Giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình trong trường trung học - 96               3                                               28               XG05               Giáo dục dân số kế hoạch hóa gia đình - 93               2                                               29               XG07               Giáo dục sức khỏe phòng chống nhiễm HIV/AIDS               1                                               30               XG08               Giáo trình Luật lệ giao thông đường bộ Việt Nam               1                                               31               XG09               Giữ trái tim luôn trẻ               1                                               32               XH08               Hành trình của những người trẻ               1                                               33               XH03               Hỏi đáp về ma túy               1                                               34               XH04               Hú vía               2                                               35               XH07               Huyền thoại Lucky Luke               1                                               36               XL01               Làm kế toán trên máy tính               1               new                               37               XL05               Lịch sử các học thuyết kinh tế               1                                               38               XL02               Luật giáo dục               1                                               39               XL03               Luật hôn nhân và gia đình               1                                               40               XL04               Luôn còn có ngày mai               1                                               41               XM03               Một số tư vấn cơ bản về giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp               1                                               42               XM04               Một số văn bản thi hành luật phòng chống ma túy trong trường học               9                                               43               XN02               Ngôn ngữ của trái tim               1                                               44               XN03               Nhà thơ và cuộc sống               1                                               45               XN08               Những thánh vật nồi tiếng trên thế giới               1                                               46               XP01               Phạm Duy - Tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu               1                                               47               XT01               Tài liệu giáo dục an toàn giao thông                4                                               48               XT02               Tài liệu Giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm               3                                               49               XT04               Thanh âm từ lòng trắc ẩn               1                                               50               XT27               Thép đã tôi thế đấy - Tập 1 (photo)               1                               mất               51               XT07               Thép đã tôi thế đấy - Tập 2               1                                               52               XT08               Thơ Trần Đăng Khoa               1                                               53               XT10               Tìm hiểu luật bình đẳng giới               2                                               54               XT11               Tìm về linh hồn tiếng Việt               1                                               55               XT12               Trắc nghiệm & đo lường thành quả học tập               1                                               56               XT13               Triết học Mác-Lê nin               1                                               57               XT14               Triết lý chợ cá cho cuộc sống - Tập 1               1                                               58               XT15               Triết lý chợ cá cho cuộc sống - Tập 2               1                                               59               XT16               Triết lý chợ cá cho cuộc sống - Tập 3               1                                               60               XT20               Tư vấn về sức khỏe: Bác sĩ ơi tại sao?               1                                               61               XT21               Tuổi mới lớn và vấn đề tình dục               1                                               62               XV01               Vấn đề "Kế hoạch hóa gia đình đối với đội ngũ giáo viên"               2                                               63               XV03               Vị thánh trên bục giảng               1                                

Số lần xem trang : :3912
Nhập ngày : 03-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :04-12-2010

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn sáu chín tám

Xem trả lời của bạn !