.

  STT Mã Tên sách Số lượng Ngày nhập 1 HB05 Bác Hồ với chiến sĩ - Tập 1 1 2008 2 HB06 Bác Hồ với chiến sĩ - Tập 2 1 2008 3 HB07 Bác Hồ với chiến sĩ - Tập 3 1 2008 4 HT02 Thư ký Bác Hồ kể chuyện 1 2008 5 HD04 Đời sống mới - Tân sinh (Hồ Chí Minh) 1 2008 6 HD05 Đồng chí Hồ Chí Minh 1 2008 7 HT01 Tài liệu hỏi đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh 1 2008 8 HN02 Nguyễn Ái Quốc & vụ án Hồng Kông năm 1931 1 2008 9 HH02 Hồ Chí Minh về bồi dưỡng, giáo dục Thanh Thiếu Niên - Nhi đồng 2 2008 10 HH03 Hồ Chí Minh toàn tập 1 2008 11 HN03 Những bài thi chung khảo toàn quốc kể chuyện tấm dương đạo đức HCM 1 2009   HBB1 Bộ sách di sản Hồ Chí Minh 26 2008 12 HB02 Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký 2   13 HB03 Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế 1   14 HB04 Bác Hồ viết di chúc 2   15 HB10 Bác Hồ với sự nghiệp trồng người  3   16 HD01 Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh 1   17 HD03 Di tích của chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên 4   18 HH01 Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1   19 HN01 Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 2   20 HS01 Sửa đổi lối làm việc 2   21 HT03 Thực hành tiết kiệm & chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu  2   22 HT04 Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1   23 HT05 Tuyển tập thơ nhạc về Bác Hồ 1   24 HV01 Về vấn đề học tập 3   25 HV03 Vừa đi đường vừa kể chuyện 1     HBB2 Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 8 01/01/2011 26   30 năm tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 1   27   Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 1   28   Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho Đoàn viên thanh niên 1   29   Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam 1   30   Hồ Chí Minh về vấn đề học tập 1   31   Tấm gương tự học của Bác Hồ 1   32   Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện 1   33   Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng 1  

Số lần xem trang : :3927
Nhập ngày : 03-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một một bảy tám

Xem trả lời của bạn !