TUỔI TRẺ NÔNG LÂM VỮNG CHUYÊN MÔN, SÁNG NHÂN CÁCH, XUNG KÍCH XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG THÂN THIỆN, XÃ HỘI HIỆN ĐẠI - VĂN MINH; SINH VIÊN NÔNG LÂM PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CHA ANH - DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC, VỮNG BƯỚC HỘI NHẬP
Hội thi "Ngọn lửa Sinh viên" lần 2 năm 2015
Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 10
Toàn hệ thống: 2256
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Mời Sinh viên tham dự cuộc thi "Huyền Thoại Tuổi Trẻ" lần 3, năm 2015

Đơn vị tổ chức: Tổ Tu Dưỡng Rèn Luyện Hạt Giống Đỏ.

Hội thi "LS Ngọn lửa Sinh viên" năm 2015 với chủ đề: "LEADER FACTOR"

Diễn ra từ 22/03  đến 10/04

Nội dung

 

Số lần xem trang : :
Nhập ngày :
Điều chỉnh lần cuối :


In trang này

Lên đầu trang

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011