Tải file

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 14 từ ngày 02 – 08/04/ 2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

2

08g00 – 16g00

Ban Tổ chức Đoàn trường tổng hợp các nội dung Công tác Tổ chức Xây dựng Đoàn năm học 2017 - 2018

Ban Tổ chức Đoàn trường

NCHậu

Văn phòng ĐH

14g30 – 16g00

Giao ban Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Ban Thanh vận Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Ban Thanh vận Đảng ủy

P.205

16g30 – 18g30

Họp Ban Thường vụ Đoàn trường

LVSony, LQ Trí, PĐLong, NCHậu, NNHạnh, PTDanh, LHNinh, LTTLoan, PTCVân

LVSony

Văn phòng ĐH

Ba

3

16g30 – 18g30

Họp Ban Chấp hành Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm mở rộng

Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm

LTTSang

Cẩm Tú

17g00 – 19g00

Họp Thường trực Hội Sinh viên

Thường trực Hội Sinh viên

PTCVân

Văn phòng ĐH

Năm

5

08g30 – 13g00

Seminar học thuật

Khoa Chăn nuôi - Thú y, Khách mời

Khoa Chăn nuôi  - Thú y

Giảng đường Cát Tường

13g00 – 17g00

Cuộc thi Hùng Biện Tiếng Anh lần 1, Chủ đề Tuổi trẻ

Đại diện BTV Đoàn trường, Đại diện BTK HSV trường, Đại diện BCN/CB khoa, Đại diện BCH Đoàn các khoa/bộ môn, Đại diện BCH LCHSV các khoa/bộ môn

Đoàn khoa Ngoại ngữ - Sư phạm

(NMNhựt - 0981864485)

Giảng đường Cát Tường

Sáu

6

08g00 – 11g00

Sinh hoạt chủ điểm chi Đoàn DH16VT

Đại diện BTV Đoàn trường, Đại diện BCH Đoàn các khoa/bộ môn

Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm

(PLHoa – 01634124238)

Thông báo sau

08g00 – 16g00

Ban Tổ chức Đoàn trường tổng hợp các nội dung Công tác Tổ chức Xây dựng Đoàn năm học 2017 - 2018

Ban Tổ chức Đoàn trường

NCHậu

Văn phòng ĐH

08g30 – 13g00

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Thú y

Khoa Chăn nuôi - Thú y, Khách mời

Khoa Chăn nuôi  - Thú y

Bệnh viện Thú y

13g30 – 16g00

Hội nghị Tổng kết tháng Thanh niên 2018

Ban Thanh vận Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn khoa/bộ môn

LVSony

P.205

13g00 – 16g00

Sinh hoạt chủ điểm chi Đoàn DH15TP

Đại diện BTV Đoàn trường, Đại diện BCH Đoàn các khoa/bộ môn

Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm

(ĐNSToàn -01234756879)

CT.305

CN

8

08g00 – 16g00

Ban Tổ chức Đoàn trường tổng hợp các nội dung Công tác Tổ chức Xây dựng Đoàn năm học 2017 - 2018

Ban Tổ chức Đoàn trường

NCHậu

Văn phòng ĐH

17g00 – 19g00

Sinh hoạt Tổ TDRL Hạt Giống Đỏ

Tổ TDRL Hạt Giống Đỏ

LTLThi

R.200

 

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12503
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai năm không chín

Xem trả lời của bạn !