Ban Thường Vụ Đoàn trường hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09, 10 như sau

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
***
Số: 04 /HD-ĐTN
 
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng9 năm 2010

 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9, 10/2010
chủ đề “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”
_________
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010 và Kế hoạch số 43/KH-ĐTN ngày 21/7/2010 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2010), chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, hướng tới lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh (19/11/1955 – 19/11/2010), Ban Thường vụ Đoàn Trường hướng dẫn cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9, 10/2010 như sau:
 
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:
 
            - Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm là một phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, một hình thức sinh hoạt chi Đoàn có chủ đề cho đoàn viên nhằm thống nhất nhận thức trong đoàn viên về một vấn đề tư tưởng theo định hướng của Đoàn cấp trên hoặc các vấn đề thời sự chính trị, xã hội được nhiều đoàn viên quan tâm; thống nhất về mục đích, ý nghĩa, nội dung và phương pháp tổ chức một hoạt động chi Đoàn trong một đợt hoạt động lớn của toàn Đoàn.
 
- Yêu cầu đặt ra trong sinh hoạt chủ điểm là phải tạo được sự trao đổi thông tin trong chi Đoàn, tránh thông tin một chiều. Buổi sinh hoạt chủ điểm phải đạt được sự thống nhất để đi đến hành động, vì vậy, Ban Chấp hành chi Đoàn phải có kết luận cụ thể đối với từng nội dung được trao đổi, thảo luận trong buổi sinh hoạt.
 
- Đối tượng tham gia sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm là đoàn viên đang sinh hoạt tại chi Đoàn.
 
II. NỘI DUNG:
- Tìm hiểu truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, lịch sử 1.000 năm dựng nước và giữ nước, tiêu biểu là lịch sử 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; truyền thống hơn 300 năm Sài Gòn – Gia Định – TP.Hồ Chí Minh; truyền thống hà trường qua 55 năm xây dựng và phát triển. Qua đó phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
- Tìm hiểu lịch sử địa phương, đơn vị. Xác định vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ đoàn viên, thanh niên; nêu cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng, ý chí quyết tâm xây dựng nhà trường, thành phố, đất nước giàu đẹp, văn minh.
 
            - Tham gia hiến kế, góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ, xác định trách nhiệm, ý thức của đoàn viên, thanh niên trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC:
 
1. Công tác chuẩn bị:
- Ban Chấp hành chi Đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm
- Ban Chấp hành chi Đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành chi Đoàn phụ trách các công việc cụ thể và điều khiển chương trình sinh hoạt để đảm bảo cho sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm diễn ra thành công.
- Ban Chấp hành chi Đoàn báo cáo xin ý kiến cấp ủy (nếu có) trước khi tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm.
- Ban Chấp hành chi Đoàn thông báo trước cho đoàn viên chi Đoàn biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt chi Đoàn cho đoàn viên chuẩn bị.
 
2. Tổ chức sinh hoạt:
- Ổn định tổ chức (nên kết hợp các hình thức sinh hoạt tập thể như: băng reo, trò chơi nhỏ, múa hát tập thể, văn nghệ…).
- Nêu chủ đề, nội dung, mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt.
- Nội dung chương trình sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm:
+ Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu, nêu chủ đề sinh hoạt chi Đoàn.
+ Chiếu phim tư liệu, slide hình ảnh hoặc biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
+ Đoàn viên, thanh niên tọa đàm, phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ. Trong đó chú ý gợi ý đoàn viên đề ra các giải pháp cụ thể để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
+ Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi Đoàn.
 
* Lưu ý: Khi sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm cần kết hợp các hình thức minh họa như thực hiện các slide chiếu, triển lãm hình ảnh, thực hiện đoạn phim ngắn, chiếu phim tư liệu, xem sách tư liệu về truyền thống.
 
- Ban chấp hành chi Đoàn tổ chức sinh hoạt theo chương trình đã đề ra. Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành chi Đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm:
+ Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề: Ban Chấp hành chi Đoàn mời báo cáo viên đến nói chuyện với đoàn viên về các chủ đề nêu trên, sau đó tổ chức cho đoàn viên viết bài thu hoạch, cảm nhận, đánh giá kết quả, xem đây như là một giải pháp rèn luyện đoàn viên về mặt nhận thức. Lưu ý: Báo cáo viên có thể là các đồng chí cách mạng lão thành, cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu, các đồng chí cấp ủy Đảng tại chi bộ phụ trách, lãnh đạo chính quyền, cán bộ Đoàn cấp trên.
+ Tổ chức tọa đàm, thảo luận trong chi Đoàn về các nội dung nêu trên. Lưu ý: Yêu cầu mỗi đoàn viên trước khi tham gia sinh hoạt cần chuẩn bị nội dung tham luận, ý kiến phát biểu về nội dung sinh hoạt.
- Báo cáo kết quả sinh hoạt chi Đoàn với cấp ủy Đảng (nếu có).
- Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm, các chi Đoàn có thể lồng ghép hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động khác như:
+ Tổ chức các hội thi trong chi Đoàn (thi đố vui, trắc nghiệm kiến thức, thi thuyết trình, viết bài cảm nhận, sưu tầm hình ảnh…): có thể hưởng ứng những cuộc thi do Đoàn cấp trên tổ chức, hoặc liên kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.
+ Tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu: Tùy theo điều kiện của chi Đoàn, có thể tổ chức tham quan các di tích lịch sử, văn hóa nhằm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, mang lại một cái nhìn trực quan sinh động trong việc tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm.
+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên sưu tầm, trao tặng các kỷ vật gắn liền với tổ chức Đoàn – Hội – Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, kỷ niệm của cá nhân hoặc tổ chức về quá trình tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội, quá trình đấu tranh của dân tộc, nhân dân, thanh thiếu nhi thành phố.
+ Tổ chức các diễn đàn, đề xuất, hiến kế, trao đổi các giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn tại đơn vị, địa phương.
 
3. Tư liệu sinh hoạt:
- Đề cương tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2010), chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (Website Thành Đoàn, địa chỉ http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/webtd/vn/; mục “Văn bản về công tác thanh niên/Văn bản của Đoàn/Đề cương tuyên truyền).
 
- DVD hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm: “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai” do Truyền hình Thanh niên thực hiện (đã phát hành).
 
- Các tư liệu như sách, báo, hình ảnh, các mô hình, giải pháp… hiệu quả, sáng tạo qua các thời kỳ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị.
 
Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Trường về việc tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm tháng 9,10/2010 kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2010), chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường nghiêm túc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị này.
 

Nơi nhận:
- Thành Đoàn: VP, Ban KT, Ban TNTH,
- Đảng ủy: Ban Thanh vận;
- Ban Thường vụ Đoàn Trường;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;
- Lưu
                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                 PHÓ BÍ THƯ
                                                                                                           
                                                                                                      (Đã ký)
 
                                                                                       Đoàn Trần Vĩnh Khánh

[download]

Số lần xem trang : :9428
Nhập ngày : 27-09-2010
Điều chỉnh lần cuối :28-09-2010

Thông báo và điều lệ chương trình (09-03-2016)

Thông báo số: 17-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

Thông báo số: 16-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THI "NLS- NGỌN LỬA SINH VIÊN" LẦN 2 NĂM 2015(08-04-2015)

Thông báo về việc triển khai thông tin mới trong Hội thao(02-04-2015)

Thông báo: Triển khai Cuộc thi “Tự hào trường tôi”(29-12-2011)

Hướng dẫn đăng ký và thi Olympic Mac Lênin (07-04-2011)

Thông báo về việc bình xét Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2011(10-03-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar (khóa 3)(08-03-2011)

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3-2011(07-01-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar(04-01-2011)

THÔNG BÁO Lịch trình cụ thể thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên (04-01-2011)

Hướng dẫn số 03/HD-ĐTN Về thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (25-12-2010)

Hướng dẫn phân tích chất lượng Đoàn viên, Chi Đoàn(25-12-2010)

Hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2010 - 2012(25-12-2010)

Thông báo về việc mượn sách, báo, đĩa tư liệu tại Văn phòng Đoàn trường(07-12-2010)

Đề Thi Bí Thư Chi Đoàn Giỏi(27-09-2010)

KẾT QUẢ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2014(05-03-2012)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín bảy sáu bảy

Xem trả lời của bạn !