Mẫu danh sách giới thiệu chức danh, chữ ký và địa chỉ liên lạc của thường trực Đoàn - Hội các khoa bộ môn

Mẫu danh sách giới thiệu chức danh, chữ ký và địa chỉ liên lạc của thường trực Đoàn - Hội các khoa bộ môn

Các đơn vị thực hiện theo mẫu và gửi về văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên trường trước ngày 01/04/2011

File văn bản: youth.hcmuaf.edu.vn/data/Mau danh sach trich ngang.doc

Số lần xem trang : :3986
Nhập ngày : 27-10-2009
Điều chỉnh lần cuối :24-03-2011

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai ba ba bảy

Xem trả lời của bạn !