.

“Dáng người cao cao, khuôn mặt hiền hiền, ít nói, đam mê sáng tạo” – Đó là những nhận xét mà bạn bè dành cho Nguyễn Thành Công, sinh viên lớp CD11TH (Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

Trang liên kết

 

Hội thi "Tự hào sử Việt"
năm 2016