[CẬP NHẬT NGÀY 10/05/2015] - CẬP NHẬT LẠI KQ 800M NỮ

KẾT QUẢ 100m Nam

Ngày

Giờ

Đường

Vận động viên

Đơn vị

 

 

Kết quả

Thành tích

Thứ 5

07/5

08h05

1

Phạm Văn Tướng Pháp

NN-SP

 

14’’66

 

2

Lê Phạm Đắc

NN-SP

 

14’’49

 

3

Khiêu Hồng Thái

Nông Học

 

13’’25

5

4

Nguyễn Thanh Tú

Thủy Sản

 

Vắng

 

 

08h10

1

Lê Hữu Nghĩa

Nông Học

 

13’’60

8

2

Phan Quốc Bảo

BM.CNHH

 

Vắng

 

 

3

Vũ Ngọc Hiểu

BM.CNHH

 

14’’77

 

 

4

Nguyễn Ngọc Cường

MT-TN

 

15’’68

 

 

08h15

1

Phan Mạnh Khan

BM.CNSH

 

Vắng

 

 

2

Hồ Ngọc Nhuận

CNTY

 

13’’29

6

3

La Văn Lời

CNTY

 

14’’35

 

 

4

Nguyễn Dương Khánh Kim

BM.CNHH

 

12’’66

2

08h20

1

Nguyễn Văn Hà

BM.CNSH

 

14’’06

 

 

2

Đặng Hữu Trọng

NN-SP

 

Vắng

 

 

3

Trần Bá Lương Nhiên

Thủy Sản

 

Vắng

 

 

4

Phạm Xuân Trường

CNTP

 

16’’26

 

 

08h25

1

Lê Văn Bình

Nông Học

 

11’’85

1

2

Hoàng Văn Thanh

Nông Học

 

Vắng

 

 

3

Đỗ Kỳ Hà

Cơ khí

 

Vắng

 

 

4

Phạm Văn Toàn

Cơ khí

 

Vắng

 

 

08h30

1

Phan Tuấn Hiệp

BM.CNSH

 

Vắng

 

 

2

Danh Thiệt Dal

Nông Học

 

15’’21

 

 

3

Lương Hồng Đông

Cơ khí

 

14’’20

 

 

4

Nguyễn Trí Tài

Lâm Nghiệp

 

14’’70

 

 

08h35

1

BơNah Ria Bone Dim

Lâm Nghiệp

 

13’’62

 

 

2

Trần Văn Toàn

CNTY

 

13’’00

3

3

Ngô Hoài Linh

KT

 

Vắng

 

 

4

Ka Să Ha Khuy

KT

 

13’’40

7

08h40

1

Hà Văn Anh Dũng

BM.CNSH

 

14’’26

 

 

2

Điểu Sĩ

Nông Học

 

Vắng

 

 

3

Võ Hoàng Phú

Lâm Nghiệp

 

13’’99

 

 

4

Đặng Hoài Ân

MT-TN

 

15’’52

 

 

08h45

1

Nguyễn Trường An

BM.CNSH

 

Vắng

 

 

2

Nguyễn Sơn Hà

Cơ khí

 

14’’61

 

 

3

Lê Minh Phương

CNTP

 

15’’43

 

 

4

Lê Trọng Nhân

KT

 

Vắng

 

 

Bổ sung

 

Dương Tuấn Vũ

CNTT

 

13’’20

4

 

 

Nguyễn Huỳnh Nhật Tân

 

 

13’’66

 

 

Thứ 5

14/5

08h00

1

Thành tích thứ 1 (Bình)

 

A

 

 

 

2

Thành tích thứ 3 (Kim)

 

 

 

 

3

Thành tích thứ 5 (Toàn)

 

 

 

 

4

Thành tích thứ 7 (Vũ)

 

 

 

 

08h10

1

Thành tích thứ 2 (Thái)

 

B

 

 

 

2

Thành tích thứ 4 (Thuận)

 

 

 

 

3

Thành tích thứ 6 (Khuy)

 

 

 

 

4

Thành tích thứ 8 (Nghĩa)

 

 

 

 

8h30

1

Nhất A

 

CK

 

 

 

2

Nhất B

 

 

 

 

3

Nhì A

 

 

 

 

4

Nhì B

 

 

 

 

KẾT QUẢ 80m Nữ

 

Ngày

Giờ

Đường

Vận động viên

Đơn vị

Kết quả

Thành tích

Thứ 5

07/5

07h30

1

Trịnh Thị Thu

BM.CNSH

 

Vắng

 

2

Dương Nữ Trần Vi

NN-SP

 

14’’54

 

3

Huỳnh Thị Cẩm Thu

Thủy Sản

 

Vắng

 

4

Nguyễn Thị Thu Kiều

KT

 

14’’56

 

07h35

1

Nguyễn Thị Nhật Diễm

Thủy Sản

 

Vắng

 

2

Nguyễn Thị Hoa Thủy

Thủy Sản

 

Vắng

 

3

Nguyễn Thị Thanh Hồng

MT-TN

 

Đấu lượt 2

Mã trận B

 

4

Tô Thị Kim Thoa

KT

 

Vắng

 

07h40

1

Phùng Thị Thúy

BM.CNSH

 

Vắng

 

2

Đỗ Thị Yến Thi

NN-SP

 

Vắng

 

3

Đường Minh Tú

CNTY

 

Vắng

 

4

Huỳnh Ngọc Lan

CNTP

 

Đấu lượt 2

Mã trận B

 

07h45

1

Đặng Thị Trung Đông

NN-SP

 

Vắng

 

2

Lê Thị Vân

Thủy Sản

 

Đấu lượt 2

Mã trận B

 

3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

BM.CNHH

 

14’’57

 

4

Nguyễn Thị Mỹ Phương

CNTP

 

Vắng

 

07h50

1

Lê Thị Thu Lập

Thủy Sản

 

Vắng

 

2

Võ Thị Vinh

Lâm Nghiệp

 

17’’69

 

3

Nguyễn Hà Phương Mai

CNTY

 

Vắng

 

4

Nguyễn Hoàng Diễm Linh

MT-TN

 

Vắng

 

07h55

1

Hồ Thị Bảo Ngọc

BM.CNSH

 

Vắng

 

2

Huỳnh Khả Nghi

Nông Học

 

15’’33

 

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

CNTY

 

Vắng

 

4

Nguyễn Thị Thanh Hồng

KT

 

14’’45

 

08h00

1

Nguyễn Thị Tam

BM.CNSH

 

13’94

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Lâm Nghiệp

 

Vắng

 

3

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

BM.CNHH

 

14’’16

 

4

 

 

 

 

 

Bổ sung

 

Nguyễn Thị Huyền My

CNTT

 

13’’69

 

 

Huỳnh Thị Châu Thủy

NNSP

 

13’’40

 

Thứ 5

14/5

07h30

1

Thành tích thứ 1

 

A

 

 

2

Thành tích thứ 3

 

 

 

3

Thành tích thứ 5

 

 

 

4

Thành tích thứ 7

 

 

 

07h40

1

Thành tích thứ 2

 

B

 

 

2

Thành tích thứ 4

 

 

 

3

Thành tích thứ 6

 

 

 

4

Thành tích thứ 8

 

 

 

07h55

1

Nhất A

 

CK

 

 

2

Nhất B

 

 

 

3

Nhì A

 

 

 

4

Nhì B

 

 

 

KẾT QUẢ 1500m Nam

Ngày

Giờ

Vận động viên

Đơn vị

Kết quả

Thành tích

Thứ 4

06/5

8h00

Nguyễn Cảnh Hoàn

BM.CNSH

Vắng

 

 

Phan Mạnh Khan

BM.CNSH

Vắng

 

 

Phan Tuấn Hiệp

BM.CNSH

Vắng

 

 

Nguyễn Văn Hà

BM.CNSH

Vắng

 

 

Lê Văn Bình

Nông Học

6’47’’24

 

 

Danh Thiệt Dal

Nông Học

5’51’’71

7

Lê Hữu Nghĩa

Nông Học

Vắng

 

 

Nguyễn Hữu Nhất

Cơ khí

Vắng

 

 

Huỳnh Thanh Hải

Thủy Sản

5’46’’59

5

Nguyễn Văn Minh

Thủy Sản

Vắng

 

 

BơNah Ria Bone Dim

Lâm Nghiệp

Vắng

 

 

Lê Xuân Đạt

CNTY

Vắng

 

 

Điểu Khánh

CNTY

Vắng

 

 

Phạm Xuân Trường

CNTP

6’07’95

 

 

Nguyễn Văn Hiếu

MT-TN

5’57’’63

9

Phan Thanh Hùng

MT-TN

Vắng

 

 

Trần Anh Vinh

MT-TN

Vắng

 

 

Trách Duy Luân

KT

Vắng

 

 

Ka Să Ha Khuy

KT

5’36’’76

2

08h15

Nguyễn Trường An

BM.CNSH

6’22’’57

 

 

Võ Trần Quốc Thắng

BM.CNSH

Vắng

 

 

Lê Phạm Đắc

NN-SP

Vắng

 

 

Đặng Hữu Trọng

NN-SP

Vắng

 

 

Nguyễn Huỳnh Nhật Tân

NN-SP

5’22’’57

1

Khiêu Hồng Thái

Nông Học

Vắng

 

 

Châu Sóc Kha

Nông Học

Vắng

 

 

Lê Cao Thắng

Cơ khí

Vắng

 

 

Đào Văn Khái

Cơ khí

6’58’’36

 

 

Nguyễn Văn Quang

QLĐĐ & BĐS

5’45’’64

4

Đinh Thành Lộc

QLĐĐ & BĐS

Vắng

 

 

Trần Anh Vũ

Thủy Sản

7’50’44

 

 

Huỳnh Duy Tân

Lâm Nghiệp

Vắng

 

 

Phạm Quốc Nghĩa

Lâm Nghiệp

5’46’’74

6

Lê Thành Tới

BM.CNHH

5’37’’52

3

Trần Hữu Thành

KT

Vắng

 

 

Lê Trọng Nhân

KT

5’53’’83

8

Ngô Hoài Linh

KT

Vắng

 

 

 

 

Dương Tấn Vũ

CNTT

6’13’’44

 

 

 

 

Hồ Xuân Tâm

CNTT

6’32’’40

 

 

Thứ 5

14/5

 

9 cá nhân có thành tích cao nhất

 

 

 

KẾT QUẢ 800m nữ

Ngày

Giờ

Vận động viên

Đơn vị

Kết quả

 

Thứ 4

06/5

07h30

Nguyễn Thị Tam

BM.CNSH

3’32’’46

 

Hồ Thị Bảo Ngọc

BM.CNSH

3’29’’15

 

Trịnh Thị Thu

BM.CNSH

Vắng

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy

 Thủy Sản

Vắng

 

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Thủy Sản

Vắng

 

Lê Thị Tường Vi

Lâm Nghiệp

3’33’’24

 

Nông Thị Lệ Tuyết

Lâm Nghiệp

Vắng

 

Nguyễn Hà Phương Mai

CNTY

Vắng

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

CNTY

Vắng

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

BM.CNHH

3’54’’56

 

Lê Thị Ngọc Hà

CNTP

3’47’’74

 

Bùi Kiều Đông Phương

CNTP

Vắng

 

Dương Thị Cẩm Dung

CNTP

Vắng

 

Phạm Thị Trang

MT-TN

4’19’’33

 

Nguyễn Hoàng Diễm Linh

MT-TN

4’31’’29

 

Huỳnh Thị Bé

KT

Vắng

 

07h45

Phùng Thị Thúy

BM.CNSH

Vắng

 

Huỳnh Thị Châu Thủy

NN-SP

Vắng

 

Huỳnh Khả Nghi

Nông Học

Vắng

 

Phương Thị Ngọc Loan

QLĐĐ & BĐS

4’23’’77

 

Nguyễn Thị Ngọc Huê

Thủy Sản

Vắng

 

Nguyễn Thị Hoa Thủy

Thủy Sản

Vắng

 

Lê Thị Thùy Dương

Thủy Sản

Vắng

 

Đường Minh Tú

CNTY

3’59’’00

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

BM.CNHH

3’47’’95

 

Nguyễn Thị Ngọc Nhân

CNTP

4’10’37

 

Lê Đỗ Uyên Thảo

CNTP

Vắng

 

Liễu Thụy Thùy Dương

CNTP

Vắng

 

Vi Thị Khanh

CNTP

3’39’00

 

Nguyễn Thị Thanh Hồng

KT

Bỏ cuộc

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

KT

Vắng

 

Huỳnh Thị Bích Phương

KT

Vắng

 

Thứ 5

14/5

7h30

7 cá nhân có thành tích cao nhất

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3918
Nhập ngày : 11-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :13-05-2015

Kết quả thi đấu và bảng điểm môn cầu lông (đơn nam, nữ)(11-05-2015)

Kết quả thi đấu và bảng điểm môn Bóng bàn(11-05-2015)

Kết quả thi đấu và bảng điểm môn Cờ tướng.(10-05-2015)

Kết quả thi đấu và bảng điểm môn Bóng chuyền nam(07-05-2015)

Kết quả thi đấu và bảng điểm môn Bóng chuyền nữ(07-05-2015)

Kết quả thi đấu và bảng điểm môn Cầu lông đôi nam nữ(05-05-2015)

Kết quả thi đấu và bảng điểm môn Bóng đá nam(05-05-2015)

Kết quả thi đấu và bảng điểm môn Bóng đá nữ(04-05-2015)

Lịch thi đấu các môn(04-05-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một hai bốn bốn

Xem trả lời của bạn !