Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VIII năm 2015. Đăng ký tài khoản

Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, học sinh các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố; cùng nhà trường nâng cao chất lượng học tập các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên, học sinh.

Năm 2015, Hội thi năm 2015 còn là những hoạt động thiết thực của sinh viên, học sinh thành phố kỷ niệm 165 năm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Việt Nam, Năm 2015 “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 40 năm giải phóng hoàn toàn miên Nam, thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để tham gia hội thi năm nay (tạo tài khoản và thi trực tuyến). Thân mời các bạn truy cập vào trang thông tin điện tử Thành Đoàn www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn, trang thông tin điện tử Báo Tuổi trẻ tuoitre.vn hoặc liên hệ  trực tiếp tại Văn phòng Đoàn – Hội trường.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

(Sử dụng trong Hội thi Olympic các môn khoa học
Mác - Lênin, 
Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VIII năm 2015) 

1.    Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) (tái bản có sửa đổi, bổ sung), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

2.    Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

3.    Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

4.    Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

5.    Bộ  Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác- Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng),  Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

6.    Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Chính trị (Dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2009.

7.    Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh (2 tập), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012.

8.    Giáo trình Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Trần Ngọc Thêm, NXb. Giáo dục, 2004.

9.    Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

10. Các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, khóa XI.

11.  Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần IX, các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ IX.

12.  Văn kiện Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần X, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

13.  Đảng Cộng sản Việt Nam: Website Đảng cộng sản Việt Nam http://www.cpv.org.vn

14.   Website Thành phố Hồ Chí Minh http://www.hochiminhcity.gov.vn/

15.  Website Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

16.  CD Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2000.

17.  Luật giáo dục

18.  Luật giáo dục Đại học

19.  Luật thanh niên

20.  Luật Giao thông đường bộ

Số lần xem trang : :4517
Nhập ngày : 16-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Kết quả Lớp tìm hiểu Đoàn lần 02 năm 2015(22-12-2015)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THẢO "RÀO CẢN VÀ THÁCH THỨC"(25-11-2015)

LINK TẢI NỀN AVATAR EUREKA(04-11-2015)

Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Hỗ Trợ Tân Sinh Viên Nhập Học(27-08-2015)

Đăng ký tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2015 (Online)(04-06-2015)

CUỘC THI SÁNG TẠO Ý TƯỞNG "MÙA HÈ NƯỚC 2015"(27-05-2015)

CHUNG KẾT CUỘC THI TIẾN HÓA - EVOLUTION LÀN IV NĂM 2015(15-04-2015)

TOUR XUYÊN VIỆT CỦA HỒ NGỌC HÀ VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN VÉ(15-04-2015)

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THAM GIA CUỘC THI LÁI XE SINH THÁI - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU(06-04-2015)

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT II NĂM HỌC 2014 - 2015(08-04-2015)

Kế hoạch Hội thao cấp trường năm học 2014 -2015(08-04-2015)

THÍ SINH "NLS - NGỌN LỬA SINH VIÊN" VỚI NGÀY HỘI ẨM THỰC "NGÀN VỊ THỦY SẢN"(02-04-2015)

CUỘC THI "HUYỀN THOẠI TUỔI TRẺ" LẦN III NĂM 2015(19-03-2015)

CUỘC THI EVOLUTION - TIẾN HÓA, LẦN IV NĂM 2015(19-03-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THI "NLS - NGỌN LỬA SINH VIÊN"(12-03-2015)

TÀI LIỆU 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (19-11-2012)

3 kỷ lục được xác lập trong Ngày thành lập Đoàn(10-04-2011)

Hơn 10.000 thanh niên đi bộ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI(22-01-2011)

Tập huấn công tác Đoàn vụ cho cán bộ Đoàn(20-01-2011)

Trao nhà tình bạn cho thanh niên Hồng Thanh Lâm phường Trường Thạnh Quận 9(15-01-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín ba chín một

Xem trả lời của bạn !