Để Hội thi được diễn ra đúng với mục tiêu và ý nghĩa ban đầu đề ra. Ban Tổ chức Hội thi "NLS - Ngọn lửa Sinh viên" lần 2 năm 2015 thông báo đến Đoàn khoa/bộ môn, Liên Chi Hội Sinh viên khoa/bộ môn và sinh viên toàn trường về kết quả vòng Sơ loại và điều chỉnh thời gian vòng loại và vòng chung kết. 

 Ngày 10/3/2015, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường  đã ban hành kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/ĐTN-HSV  về việc tổ chức Hội thi NLS – Ngọn lửa Sinh viên, lần 2 năm 2015. Để đảm bảo công tác tổ chức, tiến độ Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi thông báo đến các đơn vị về tình hình đăng ký tham gia, kết quả vòng sơ loại và điều chỉnh thời gian tổ chức vòng Loại và vòng chung kết Hội thi, cụ thể như sau: 

1. Tình hình tham dự vòng Sơ loại

- Thời gian diễn ra: Từ 13g00 đến 16g30, ngày 22/05/2015, tại Nhà thi đấu .

- Tổng số đăng ký: 287 sinh viên.

- Số lượng thí sinh tham gia: 173 sinh viên.

2. Kết quả vòng Sơ loại:

16 thí sinh xuất sắc, vượt qua vòng sơ loại của Hội thi và 15 thí sinh tham dự tiếp vòng loại và vòng chung kết. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo (BM. CNSH) xin không tiếp tục tham gia Hội thi.

3. Điều chỉnh thời gian tổ chức:

- Vòng loại diễn ra từ ngày 24/03 đến 18/04 (thay đổi với điều lệ ban đầu là từ 24/03 – 04/04);

- Vòng chung kết diễn ra từ ngày 19/04 đến ngày 25/04 (thay đổi với điều lệ ban đầu là từ 04/04 – 07/04);

- Đêm chung kết diễn ra từ 16g30 đến 21g30 ngày 25/04/2015 (dự kiến).

------

một số hình ảnh của Hội thi 

  

  

      

    

 

 

Số lần xem trang : :4021
Nhập ngày : 08-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo và điều lệ chương trình (09-03-2016)

Thông báo số: 17-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

Thông báo số: 16-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

Thông báo về việc triển khai thông tin mới trong Hội thao(02-04-2015)

Thông báo: Triển khai Cuộc thi “Tự hào trường tôi”(29-12-2011)

Hướng dẫn đăng ký và thi Olympic Mac Lênin (07-04-2011)

Thông báo về việc bình xét Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2011(10-03-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar (khóa 3)(08-03-2011)

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3-2011(07-01-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar(04-01-2011)

THÔNG BÁO Lịch trình cụ thể thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên (04-01-2011)

Hướng dẫn số 03/HD-ĐTN Về thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (25-12-2010)

Hướng dẫn phân tích chất lượng Đoàn viên, Chi Đoàn(25-12-2010)

Hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2010 - 2012(25-12-2010)

Thông báo về việc mượn sách, báo, đĩa tư liệu tại Văn phòng Đoàn trường(07-12-2010)

Hướng dẫn số 04/HD-DTN V/v Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10(27-09-2010)

Đề Thi Bí Thư Chi Đoàn Giỏi(27-09-2010)

KẾT QUẢ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2014(05-03-2012)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín tám hai không

Xem trả lời của bạn !