Nhằm triển khai chương trình hoạt động năm và củng cố công tác phát triển Đảng trong sinh viên, BTV Đoàn trường thông báo về việc bình xét Đoàn viên ưu tú nhằm giới thiệu cho Đảng (xem file đính kèm) 

Thông tin liên quan vui lòng liên hệ đ/c Đỗ Xuân Hồng, UVTV Đoàn trường (0907 236 449) hoặc email tieubandoanvu@gmail.com

Thời hạn hoàn tất thủ tục: ngày 20/03/2011

 

 

 Thông báo về việc triển khai bình xét Đoàn viên ưu tú

 

Về quy trình phát triển Đảng đối với Đoàn viên ưu tú và các nội dung có liên quan, BCH các Đoàn khoa/bộ môn và Đoàn viên sinh viên có thể tham khảo theo: Hướng dẫn số 06 của Thành Ủy - Thành Đoàn về Quy trình kết nạp ĐVƯT vào Đảng

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Số lần xem trang : :4304
Nhập ngày : 10-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :10-03-2011

Thông báo và điều lệ chương trình (09-03-2016)

Thông báo số: 17-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

Thông báo số: 16-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THI "NLS- NGỌN LỬA SINH VIÊN" LẦN 2 NĂM 2015(08-04-2015)

Thông báo về việc triển khai thông tin mới trong Hội thao(02-04-2015)

Thông báo: Triển khai Cuộc thi “Tự hào trường tôi”(29-12-2011)

Hướng dẫn đăng ký và thi Olympic Mac Lênin (07-04-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar (khóa 3)(08-03-2011)

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3-2011(07-01-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar(04-01-2011)

THÔNG BÁO Lịch trình cụ thể thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên (04-01-2011)

Hướng dẫn số 03/HD-ĐTN Về thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (25-12-2010)

Hướng dẫn phân tích chất lượng Đoàn viên, Chi Đoàn(25-12-2010)

Hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2010 - 2012(25-12-2010)

Thông báo về việc mượn sách, báo, đĩa tư liệu tại Văn phòng Đoàn trường(07-12-2010)

Hướng dẫn số 04/HD-DTN V/v Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10(27-09-2010)

Đề Thi Bí Thư Chi Đoàn Giỏi(27-09-2010)

KẾT QUẢ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2014(05-03-2012)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba sáu hai

Xem trả lời của bạn !