Ngày 22/12/2010, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành hướng dẫn số 19/HD-ĐTN về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011)  

 Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011), nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong đoàn viên thành phố về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 80 năm qua, Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3/2011, cụ thể như sau: 

 

 

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG: 

 

 

- Thời gian: Từ ngày 1/3 - 31/3/2011

- Địa điểm: Tại các chi đoàn, Đoàn cơ sở hoặc các địa danh lịch sử, bảo tàng, phòng truyền thống của đơn vị…  

- Thành phần: Đoàn viên các chi đoàn, chi đoàn cơ sở (Lưu ý: không mở rộng đối tượng thanh niên tham gia sinh hoạt) 

II. NỘI DUNG - PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN: 

 

1. Nội dung: 

 

 

 - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống 80 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống tuổi trẻ Việt Nam, truyền thống Anh hùng của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và truyền thống Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn lịch sử.  

- Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố và cả nước, sự đóng góp của tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ thành phố trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

- Nâng cao ý thức và trách nhiệm của đoàn viên trong việc xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị phát huy tính xung kích, tích cực và trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. 

 

2. Phương thức:

 

 

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các phương thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

 

Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề: Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các chủ đề nêu trên, có thể có phần trao đổi giữa báo cáo viên và đoàn viên, sau đó tổ chức cho đoàn viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả (Lưu ý: BCH Chi đoàn có thể mời báo cáo viên là các đồng chí cách mạng lão thành, cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, cấp ủy Đảng tại chi bộ phụ trách, lãnh đạo chính quyền).

 

 

 

Tổ chức tọa đàm, diễn đàn trong chi đoàn về các nội dung nêu trên, phát động đoàn viên phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ về tổ chức Đoàn, những giá trị tổ chức Đoàn mang lại về nhận thức, hành động; nêu những giải pháp của bản thân góp phần thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và xây dựng chi đoàn mạnh; thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nâng chất chính trị trong các hoạt động của chi đoàn và của mỗi đoàn viên…  

 

Tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức về Đoàn, chiếu phim tư liệu và truyền thống trong chi đoàn lồng ghép trong buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm (thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, hái hoa dân chủ, các hội thi kiến thức tìm hiểu về Đoàn và các gương anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi, đoàn viên tiêu biểu…): có thể hưởng ứng những cuộc thi do Đoàn cấp trên tổ chức, hoặc liên kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.

+ Xây dựng các diễn đàn trên mạng thông tin tin điện tử nhằm tuyên truyền nội dung, ý nghĩa sự kiện 80 năm thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,  trao đổi, đề xuất những ý kiến, ý tưởng, giải pháp góp phần thực hiện nhiệm vụ người đoàn viên tại đơn vị… 

 

 

* Lưu ý:  

 

 

 

- Ban Chấp hành chi đoàn cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung sinh hoạt chủ điểm, các tư liệu về kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên tham gia.

- Trong nội dung sinh hoạt chủ điểm, chi đoàn phải tổ chức cho đoàn viên thảo luận, phát biểu và thể hiện trách nhiệm của đoàn viên đóng góp, xây dựng tổ chức Đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị của người đoàn viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn 

 

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

 

 

1. Cấp Chi đoàn: 

 

 

a. Công tác chuẩn bị:

 

 

 

 

- Ban Chấp hành chi Đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

 

 

- Ban Chấp hành chi Đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

 

- Ban Chấp hành chi Đoàn báo cáo xin ý kiến cấp ủy (nếu có) trước khi tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm. 

 

 

- Ban Chấp hành chi Đoàn thông báo trước cho đoàn viên chi đoàn biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt chi Đoàn cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ (Lưu ý: sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phải đảm bảo ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn tham gia sinh hoạt) 

 

 

 

 

 

b. Bố cục chương trình:

 

- Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể (hoặc thi đố vui tìm hiểu về Đoàn, biểu diễn các tiết mục văn nghệ hát về Đoàn, ca ngợi thanh niên Việt Nam…)

 

 

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm.

 

 

- Chiếu phim tư liệu, các hình ảnh hoặc phát biểu mở đầu chương trình với nội dung tuyên truyền, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và cống hiến của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị.

 

 

- Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên

 

 

- Đoàn viên, thanh niên tham gia tọa đàm, phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể góp phần xây dựng tổ chức Đoàn tại đơn vị.

 

- Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi Đoàn trong tháng.  

 

2. Quận - Huyện Đoàn và Đoàn tương đương, các Đoàn cơ sở:

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 80 năm lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ thành phố, đặc biệt là vai trò của đoàn viên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương đơn vị, tổ chức các hoạt động phong trào.

 

 

- Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo các chi đoàn, chi đoàn cơ sở tại đơn vị thực hiện tốt đợt sinh hoạt chủ điểm. Hỗ trợ tài liệu, các sản phẩm tuyên truyền cho các chi đoàn.

 

 

- Phân công cán bộ Đoàn cấp quận huyện và tương đương, thường trực các Đoàn cơ sở kiểm tra, đôn đốc, tham dự các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm của các chi đoàn trực thuộc; tăng cường vai trò của Đoàn cơ sở trong kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các chi đoàn bộ phận tổ chức thực hiện

 

 

-  Xây dựng cơ chế phối hợp, liên tịch với các ngành, đoàn thể có liên quan với tổ chức Đoàn để hỗ trợ buổi sinh hoạt như Hội Cưu chiến binh, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến,….

 

- Đảm bảo chỉ tiêu 100% chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.  

 

3. Cấp thành:

 

- Hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở trong tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

 

 

- Phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ, cán bộ Thành Đoàn tham dự các buổi sinh hoạt chủ điểm tại cơ sở, đảm bảo mỗi cán bộ Thành Đoàn tham dự ít nhất 2 buổi sinh hoạt chủ điểm tại các chi đoàn thuộc các cơ sở Đoàn do các Ban - Trung tâm phụ trách.

 

 

- Ban Thường vụ Thành Đoàn cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

 

 

+ Đĩa DVD phục vụ sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, các tư liệu, sản phẩm tuyên truyền phục vụ đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (thông qua Ban Tuyên giáo Thành Đoàn)

 

+ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tài liệu truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh (các đơn vị tải trên www.thanhdoan.hochiminh.city.gov.vn

vào đầu tháng 2/2011)

 

+ Danh mục sách giới thiệu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Nhà Xuất bản Trẻ phát hành (truy cập trang web www.nxbtre.com.vn

, mục công tác Đoàn - Đội)

 

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các quận huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn căn cứ hướng dẫn này triển khai, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

 

_________________

 

 

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011).

 

 

2. Tuổi trẻ thành phố nâng cao ý thức công dân, trau dồi lý tưởng cách mạng, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố Xã hội Chủ nghĩa.

 

 

3. Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

 

 

4. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

 

 

5. Phát huy truyền thống Thành phố Anh hùng, đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng thành phố chủ động hội nhập và phát triển bền vững.

 

 

6. Thanh niên thành phố - Tiếp bước truyền thống, trau dồi lý tưởng, ra sức cống hiến, góp phần xây dựng thành phố văn minh - hiện đại.

 

 

7. Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, rèn đức, luyện tài, năng động, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

8. Đoàn viên, thanh niên thành phố đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Số lần xem trang : :4520
Nhập ngày : 07-01-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo và điều lệ chương trình (09-03-2016)

Thông báo số: 17-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

Thông báo số: 16-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THI "NLS- NGỌN LỬA SINH VIÊN" LẦN 2 NĂM 2015(08-04-2015)

Thông báo về việc triển khai thông tin mới trong Hội thao(02-04-2015)

Thông báo: Triển khai Cuộc thi “Tự hào trường tôi”(29-12-2011)

Hướng dẫn đăng ký và thi Olympic Mac Lênin (07-04-2011)

Thông báo về việc bình xét Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2011(10-03-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar (khóa 3)(08-03-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar(04-01-2011)

THÔNG BÁO Lịch trình cụ thể thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên (04-01-2011)

Hướng dẫn số 03/HD-ĐTN Về thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (25-12-2010)

Hướng dẫn phân tích chất lượng Đoàn viên, Chi Đoàn(25-12-2010)

Hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2010 - 2012(25-12-2010)

Thông báo về việc mượn sách, báo, đĩa tư liệu tại Văn phòng Đoàn trường(07-12-2010)

Hướng dẫn số 04/HD-DTN V/v Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10(27-09-2010)

Đề Thi Bí Thư Chi Đoàn Giỏi(27-09-2010)

KẾT QUẢ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2014(05-03-2012)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm bốn bảy năm

Xem trả lời của bạn !