Về việc gia hạn đăng ký tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2011.

BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN 2011 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký và tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2011)

 

Xuân Tình nguyện là một một chiến dịch lớn trong phong trào tình nguyện của sinh viên nói chung và của sinh viên trường Đại học Nông Lâm nói riêng, Nhằm tạo môi trường tích cực để rèn luyện nhân cách, năng lực công tác quần chúng và bản lĩnh chính trị cho hội viên, sinh viên trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ của đông đảo sinh viên trong dịp xuân về, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoạt động cộng đồng trong dịp Tết . Ban chỉ huy chiến dịch Xuân Tình Nguyện thông báo đến tất cả các bạn sinh viên những nội dung như sau:

-         Gia hạn thời gian đăng ký đến16h00 ngày 24 tháng 12 năm 2010( thứ sáu)

-         Thời gian tập huấn chiến sĩ:16h00 ngày 25 tháng 12 năm 2010 (thứ bảy)

-         Nội dung tập huấn:

o   Tư tưởng chiến sĩ

o   Kỹ năng làm việc nhóm, sinh hoạt cộng đồng

o   Thông tin về các chương trình của chiến dịch

Vì sự thành công của chương trình, đề nghị tất cả các bạn đăng ký tham gia, có mặt đúng giờ.

Số lần xem trang : :4034
Nhập ngày : 23-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Phiếu đăng ký tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2011(23-12-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu ba không bốn

Xem trả lời của bạn !