Ban Thường Vụ Đoàn trường trân trọng thông báo đến toàn thể Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, sinh viên về việc mượn tài liệu phục vụ công tác Đoàn tại các đơn vị. Danh mục sách đã được cập nhật đầy đủ tại địa chỉ youth.hcmuaf.edu.vn vào ngày 04/12/2010, bao gồm: Sách Nghiệp vụ Đoàn, Sách Lịch sử, Sách Xã hội, Sách về chủ tịch Hồ Chí Minh và đĩa tư liệu. Mời các bạn tham khảo.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

***

Số:   28   /TB-DTN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

V/v mượn sách tại tủ sách văn phòng Đoàn

 

Căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế, Ban chấp hành Đoàn trường xin trân trọng thông báo toàn thể Đoàn viên, sinh viên có nhu cầu mượn các loại sách tại tủ sách văn phòng Đoàn một số quy định sau.

1.      Chịu trách nhiệm quản lý sách:

Ban Thường Vụ Đoàn trường phân công Ban Tuyên Giáo Đoàn trường chịu trách nhiệm quản lý sách hiện có tại văn phòng.

2.      Danh mục sách:

Hiện nay, danh mục sách đã được cập nhật trên website đoàn trường tại địa chỉ: http://youth.hcmuaf.edu.vn/ . Sách được phân loại theo các nhóm: Sách Nghiệp vụ Đoàn, Sách Lịch Sử, Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sách xã hội và Băng Đĩa. Mỗi đầu sách có một mã số riêng.

3.      Địa điểm mượn sách:

Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Nông Lâm (RD200).

4.      Thời gian mượn sách:

Thứ 4 hằng tuần từ 13g30 đến 16g30.

5.      Lệ phí:

- Đối với Cán bộ Đoàn từ cấp Chi Đoàn trở lên (có xác nhận của BCH Đoàn cơ sở): Không thu phí.

- Các đối tượng còn lại: 1000đ/ 50 trang sách (sách dưới 50 trang thu ở mức tối thiểu).

6.      Quy định chung:

Khi đến liên hệ mượn sách, bạn đọc cần nhớ mã số sách (xem tại danh mục sách) mình cần mượn để tiện việc tìm kiếm.

Thời gian mượn sách là 100 trang / tuần (số trang dư được tính thêm 1 tuần nữa).

Mượn và trả sách vào thứ tư hằng tuần từ 13g30 đến 16g30, bạn đọc có nhu cầu mượn và trả sách ngoài giờ trên vui lòng liên hệ 0906873107 gặp đ/c Nguyễn Lê Kim Ngân – Trưởng ban Tuyên Giáo Đoàn trường để được giải quyết.

Khi nhận sách, báo, tài liệu bạn đọc phải kiểm tra. Nếu phát hiện sách, báo bị mất trang, cắt xén, gạch xoá, băng đĩa bị hư hỏng, bạn đọc phải báo ngay cho cán bộ văn phòng biết.

Trường hợp bạn đọc làm mất, hư hỏng hoặc tự ý gạch xoá, cắt xén sách, báo, tài liệu phải bồi thường bằng chính tên sách hoặc bồi thường gấp 5 lần so với giá trị hiện hành.

 

Nơi nhận:

-          Ban Thanh Vận Đảng Uỷ; BCH Đoàn trường (để báo cáo).

-          Văn phòng Đoàn trường; Ban Tuyên Giáo Đoàn trường (để phối hợp thực hiện)

-          Website Đoàn TN, email sinh viên (để thông báo).

-          Đoàn cơ sở (để thông báo)

-         Văn phòng (để lưu).

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

 

Đoàn Trần Vĩnh Khánh

Số lần xem trang : :4245
Nhập ngày : 07-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :21-12-2010

Thông báo và điều lệ chương trình (09-03-2016)

Thông báo số: 17-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

Thông báo số: 16-TB/ĐTN ngày 15/04/2015(16-04-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THI "NLS- NGỌN LỬA SINH VIÊN" LẦN 2 NĂM 2015(08-04-2015)

Thông báo về việc triển khai thông tin mới trong Hội thao(02-04-2015)

Thông báo: Triển khai Cuộc thi “Tự hào trường tôi”(29-12-2011)

Hướng dẫn đăng ký và thi Olympic Mac Lênin (07-04-2011)

Thông báo về việc bình xét Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2011(10-03-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar (khóa 3)(08-03-2011)

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3-2011(07-01-2011)

Thông báo chiêu sinh các lớp Kỹ thuật ca hát (Thanh nhạc) và Guitar(04-01-2011)

THÔNG BÁO Lịch trình cụ thể thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên (04-01-2011)

Hướng dẫn số 03/HD-ĐTN Về thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (25-12-2010)

Hướng dẫn phân tích chất lượng Đoàn viên, Chi Đoàn(25-12-2010)

Hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2010 - 2012(25-12-2010)

Hướng dẫn số 04/HD-DTN V/v Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10(27-09-2010)

Đề Thi Bí Thư Chi Đoàn Giỏi(27-09-2010)

KẾT QUẢ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2014(05-03-2012)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu ba không năm

Xem trả lời của bạn !