.

    STT     Mã     Tên sách     Số lượng     Ngày nhập     1     D901     100 bài đồng dao phổ biến - Tập 1     1     2008     2     D902     100 bài đồng dao phổ biến - Tập 2     1     2008     3     D904     101 tình huống công tác xây dựng Đoàn            2008     4     DA01     Ấn tượng sức trẻ tình nguyện hè 2006     1     2008     5     DL01     Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên anh     1     2008     6     DM01     Màu áo xanh tình nguyện - Kỷ yếu chiến dịch mùa hè xanh 2001     1     2008     7     DT07     Tôi - Người Đoàn viên thanh niên cộng sản     1     2008     8     DM02     Mấy vấn đề về nghiên cứu dư luận xã hội     1     2008     9     DD06     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Từ Đại hội đến Đại hội     1     2008     10     DN06     Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh     1     2008     11     DC13     Công tác giáo dục lý luận chính trị cho SVVN hiện nay     1     2008     12     DC14     Chủ nghĩa Mac-Lenin bàn về thanh niên và công tác thanh niên     1     2008     13     DH01     Học kỳ xanh     1     2008     14     DT09     Theo bước chân tình nguyện     1     2008     15     DH02     Hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn     1     01/01/2011     16     DH03     Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh     3     01/01/2011     17     DC15     Cẩm nang sinh hoạt CLB Đội Nhóm     1     01/01/2011     18     DC16     Công tác phát triển Đoàn viên mới (Sổ tay)     3     01/01/2011     19     DK07     Kỷ yếu trại sáng tác xuyên việt "Tiếp bước truyền thống - Xây dựng tương lai"     1     01/01/2011     20     DQ01     Quy chế Cán Bộ Đoàn, phong trào Đoàn viên - Thanh niên và các quy định mới nhất đối với Bí thư Đoàn các cấp     1     01/01/2011     21     DN07     Nghị quyết của Trung Ương Đoàn đối với Công tác thanh niên trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa     1     01/01/2011     22     DD07     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 78 năm chặng đường qua 2 thế kỷ (1931 - 2009)     1     2009     23     DC17     Cẩm nang công tác thanh thiếu niên dành cho Cán bộ Đoàn - Hội - Đội     1     2006           DTB1     Tài liệu Bồi dưỡng về Quản lý Hành Chính nhà nước      3 cuốn     2008     24           Nhà nước và Pháp luật     1           25           Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính     1           26           Quản lý nhà nước đối với Ngành - Lĩnh vực     1                 DTB2     Tài liệu trung cấp thanh vận     11 cuốn     01/01/2011     27           Cẩm nang công tác Đoàn viên - tập 1     2           28           Cẩm nang công tác Đoàn viên - tập 2     2           29           Kỷ năng hoạt động Thanh Thiếu Niên     1           30           Phương pháp tổ chức giáo dục     1           31           Công tác thiếu nhi     1           32           Phương thức hoạt động Đoàn     1           33           Công tác giáo dục của Đoàn     1           34           Công tác xây dựng Hội LHTN Việt Nam     1           35           Công tác tổ chức xây dựng Đoàn     1      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Số lần xem trang : :3889
Nhập ngày : 03-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :01-04-2015

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm sáu không năm

Xem trả lời của bạn !